Vyhraj skvělé ceny!
 

   
Jméno
Příjmení
E-mail
zpracováním údajů
 
[ZAVŘÍT]

Pravidla soutěže

 1. Společnými pořadateli soutěže jsou společnosti Tarsago Česká republika, s. r. o. se sídlem Praha 1, v Celnici 1031, PSČ: 110 00, IČ: 24711748, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168029 oddíl C, vložka 23005 a Tarsago Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 11, Bratislava 811 06, IČO 35 862 394, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 29299/B.
 2. Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky s tím, že ceny jsou pro oba pořadatele společné. Ceny jsou určeny i pro další soutěže pořádané pořadateli.
 3. Účastníkem soutěže se může stát každá zletilá fyzická osoba, které je nejméně 18 let. Osoba mladší 18 let nemá nárok na výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele ani jejich blízké osoby.
 4. Vstup do soutěže není podmíněn zakoupením žádného zboží. Skutečnost, zda je účastník zákazníkem některého z pořadatelů, není pro zařazení do soutěže významná.
 5. Soutěž trvá od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2016.
 6. Výherce soutěže bude určen slosováním, které se bude konat do 30 dnů od ukončení soutěže. Průběh slosování a jeho výsledky osvědčí notář. Hraje se o tyto ceny:
  • Netbook ASUS EEE PC X101CH;
  • Apple iPad mini 16GB WiFi v hodnotě 9 900 Kč;
  • GPS navigace v hodnotě 1 700 Kč.
  (Výše výher je uvedena před zdaněním. Pokud se výherce rozhodne, může získat místo výhry Apple iPad mini 16GB WiFi nebo GPS navigace finanční plnění ve výše uvedené hodnotě.)
 7. Do slosování bude zařazen každý účastník, který některému z pořadatelů prostřednictvím webové stránky soutěže soutez-o-ceny.cz poskytne souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely nabídky zboží a služeb a marketingové účely a k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky.
 8. Pokud účastník soutěže pozve k účasti v soutěži prostřednictvím webové stránky soutěže další fyzické osoby, obdrží v případě výhry také další ceny stanovené v těchto pravidlech. Účastník je oprávněn pozvat do soutěže další fyzické osoby pouze za předpokladu, že s tím tyto osoby souhlasí.
 9. Ze všech účastníků, kteří splní podmínky soutěže bude vylosován výherce, který obdrží netbook ASUS EEE PC X101CH.
 10. Z účastníků soutěže, kteří pozvali alespoň 1 další fyzickou osobu bude vylosován výherce, který obdrží tablet iPad mini v hodnotě 9.900 Kč.
 11. Z účastníků soutěže, kteří pozvali 5 a více dalších fyzických osob bude vylosován výherce, který obdrží GPS navigaci v hodnotě 1.700 Kč.
 12. Výherce bude o výhře informován emailem a bude zveřejněn na webové stránce soutěže. Pokud výherce nereaguje do 30 dní od oznámení výhry na zaslaný email, propadá výhra pořadateli.
  Výhra bude výherci doručena poštou. Výhra, kterou se výherci nepodaří doručit, propadá pořadateli.
 13. Při registraci do soutěže bude účastník požádán o udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu jednomu z pořadatelů. Poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolné, bez poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení však účast v soutěži není možná. Účastníci mají právu přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
 14. Pořadatelé si vyhrazují právo zveřejnit jméno, příjmení, obec bydliště, případně i fotografii výherce na webových stránkách soutěže a ve svých propagačních materiálech. Účastník soutěže souhlasí s tím, že v případě výhry poskytne pořadateli svou fotografii pro účely zveřejnění v souladu s předchozí větou.
 15. Účastníci soutěže se svým vstupem do soutěže zavazují dodržovat tato pravidla. Tato pravidla jsou zveřejněna na webové stránce soutěže.
 16. Pořadatelé si vyhrazují právo tuto soutěž bez náhrady zrušit nebo změnit její pravidla. Informace o zrušení soutěže nebo změně jejích pravidel budou zveřejněny stejným způsobem jako tato pravidla.

[ZAVŘÍT]

Ochrana osobních údajů

Souhlasím, aby společnost Tarsago Česká republika, s. r. o., IČ: 24711748 použila poskytnuté osobní údaje, tj. jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu k nabídce svých produktů a služeb, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu, které mohu kdykoliv provést na adrese: zakaznik@vyber.cz nebo na telefonním čísle 810 800 020. Souhlas je udělován i k šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu. Zpracování může být prováděno i prostřednictvím třetích osob, a to automatizovaně i manuálně. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlasím s tím, aby společnost Tarsago Česká republika, s. r. o. předávala mé výše uvedené údaje i jiným správcům za účelem nabídky produktů a služeb, a dále České poště, s.p., a to za účelem doručení objednaného zboží v souladu s poštovními podmínkami doručení. Je mi známo, že mám právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 21 zákona o ochraně osobních údajů.